Bouwvoorbereiding

De uitvoering van het werk dient tegenwoordig snel en efficiënt tot stand te komen. Van de aannemer van het werk wordt meer inbreng verlangd, waardoor hij een grotere verantwoordelijkheid draagt. Een goede voorbereiding door middel van uitvoeringstekeningen is hierbij dan ook noodzakelijk. Het "stapelen" van prefab elementen en toepassing van nieuwe materialen en bouwwijzen verkleinen de risico's tijdens de uitvoering en dragen bij tot kostenbeheersing...

Met onze technische knowhow en visie op bouwwijzen en uitvoering zijn wij in staat in korte tijd het constructieve ontwerp, compleet met berekeningen en uitvoeringstekeningen, te vervaardigen.