Bouw Management

De opdrachtgever als initiatiefnemer dient in korte tijd veel belangrijke beslissingen te nemen die vaak onomkeerbaar zijn en over een lange periode doorwerken. Het bouwproces vergt evenwel kennis van regelgeving, techniek en economie. Ons bureau levert de deskundigheid om de besluitvorming van het begin tot en met de uitvoering doeltreffend en efficiënt te laten verlopen. Een belangrijk aspect daarbij is de beheersing van de exploitatiekosten als onderhoud, schoonmaak etc. Bouwpartners Engineering bezit ruime kennis en ervaring op het gebied van planologische procedures, haalbaarheidsonderzoeken, kostencalculaties, het maken van bestekken en het voeren van de directie op de bouwplaats.