Expertise

In het kader van stadsvernieuwing is het noodzakelijk te bouwen in gebieden van beperkte omvang. Mogelijke schade aan belendingen maakt het noodzakelijk de bouwkundige toestand vooraf duidelijk vast te leggen. Het vooraf maken van fotoreportages en rapporten door ons bureau voorkomt juridische problemen achteraf. Verzekeringsmaatschappijen worden vaak geconfronteerd met complexe schades. Ons bureau is in staat vanuit een goed technisch inzicht een juiste analyse en een objectief advies te geven omtrent de feitelijke oorzaak van de schade en de daarbij behorende kostentaxatie. Een goede afhandeling van de schade kan hierdoor worden gewaarborgd.